เหรียญพระอธิการสิน วัดบางบัวทอง นนทบุรี ปี 2481 รุ่นแรก (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 3
ประเภท เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญพระอธิการสิน วัดบางบัวทอง นนทบุรี ปี 2481 รุ่นแรก

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)