เหรียญระฆัง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี2514 สุพรรณบุรี สภาพ99% (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดเหรียญพระราชา 2
ประเภท ทองแดงรมดำ

เหรียญระฆัง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี2514 สุพรรณบุรี สภาพ 99%

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)