หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่น 2 ปี 2500 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 7
ประเภท พระเลี่ยมทอง

 หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่น 2 ปี 2500

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)