หลวงพ่อพวง วัดพระนอน เพชรบุรี รุ่นแรก (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 3
ประเภท เหรียญ

 

หลวงพ่อพวง วัดพระนอน เพชรบุรี รุ่นแรก

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)