เหรียญรูปไข่หลวงพ่อมุ่ย บล็อคแตกพิมพ์นิยม วัดดอนไร่ ปี 2512 สภาพแช้มป์ (2)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงพ่อมุ่ย
ประเภท เหรียญ

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อมุ่ย บล็อคแตกพิมพ์นิยม วัดดอนไร่ ปี 2512 สภาพแช้มป์ (2)