เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ฉลองวิหาร ปี 2552 (พระดีแท้พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 4
ประเภท เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ฉลองวิหาร 2552

(พระดีแท้พรอมเช่า)