เหรียญหลวงพ่อสาย วัดซำป่างาม อายุครบ 89 ปี พ.ศ.2548 เนื้อเงิน (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 6
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดซำป่างาม อายุครบ 89 ปี พ.ศ.2548 เนื้อเงิน

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)