หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน ปี 2502 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ หมวด อมตะพระทั่วไทย
ประเภท เหรียญ

หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน ปี 2502

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)