หลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช่องลม รุ่น 1 ปี 2515 เนื้อเงิน (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท กะไหล่เงิน

หลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช่องลม รุ่น 1 ปี 2515 เนื้อเงิน

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)