หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อนวะ ปี 2539 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท เนื้อนวะ

 หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อนวะ ปี 2539