เหรียญครูบาสร้อย รุ่นสุริยุปราคา ปี 38 เนื้อนวะ พร้อมกล่อง สภาพ 99% (พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 5
ประเภท เนื้อนวะ

เหรียญครูบาสร้อย รุ่นสุริยุปราคา ปี 38 เนื้อนวะ พร้อมกล่อง สภาพ 99%

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)