เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ กทม. เนื้อเงินตอกโค้ด มีจาร พิธีใหญ่ (เหรียญย้อน)

เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ กทม. เนื้อเงินตอกโค้ด มีจาร พิธีใหญ่

(เหรียญย้อน) หายาก  (พระดีแท้ พร้อมเช่า)