เหรียญหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม วัดป่าสาลวัน รุ่นแรก (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม วัดป่าสาลวัน รุ่นแรก

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)