เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม ปี 2517 เนื้อกะไหล่ทอง (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท กะไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ปี 2517 เนื้อกะไหล่ทอง

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)