เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก สภาพใช้

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก สภาพใช้