เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน รุ่นแรก จ.การญจนบุรี (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระนิยม
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน รุ่นแรก จ.กาญจนบุรี

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)