เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี รุ่นแรก ปี 2468

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี รุ่นแรก ปี 2468