การรับประกันพระ

**การรับประกันพระ**

สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชา

เรามีเงื่อนไขที่ง่ายตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

รับประกันพระแท้ตามหลักสากล เก๊คืนเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข

หากพระแท้แต่ต้องการคืน หัก20% และต้องคืนภายใน 7 วัน

หากเกิน 7 วันทางสำนักงานไม่สามารถรับคืนได้

เนื่องจากพระบางองค์ฝากขาย และผู้ฝากได้รับเงินไปแล้ว

การพิสูจน์พระแท้เรายึดถือหน่วยงานกลางที่สากลยอมรับเท่านั้น

โดยเราไม่ยอมรับบุคคลใดๆ ที่อ้างตนเป็นผู้รู้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้เพื่อความยุุติธรรมของทั้งสองฝ่าย

 *********

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ทีมงาน พระดีแท้.com