เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ออกโดยกองทัพเรือภาค 2 ปี47 จ.สงขลา

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น กรมหลวงชุมพร
ประเภท ทองแดง

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ออกโดยกองทัพเรือภาค 2 ปี 47 จ.สงขลา