เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันอาภาธร ปี35

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันอาภาธร ปี35