เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันอาภาธร ปี35 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันอาภาธร ปี35

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)