เหรียญครูบาบุญชุ่ม หลังพระพุทธรูปเชียงแสนสี่แผ่นดิน พร้อมกล่อง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดสารพันพระแท้ 8
ประเภท กระไหล่ไฟ

เหรียญครูบาบุญชุ่ม หลังพระพุทธรูปเชียงแสนสี่แผ่นดิน พร้อมกล่อง

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)