รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อขอม ปี 05 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อขอม ปี 05  (พระดีแท้ พร้อมเช่า)