พระกำแพงสอก ลพ.ขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2508 สภาพเดิมๆ

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท พระกำแพงศอก

พระกำแพงสอก ลพ.ขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2508 สภาพเดิมๆ