พระขุนแผนพรายกุมารรุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ มีกล่อง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
ประเภท ผงพรายกุมาร

พระขุนแผนพรายกุมารรุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ มีกล่อง