พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระบาทชนแดน ที่ระลึกผ้าป่า 5000 กอง ปี 2515

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดพระกรุพระผง 5
ประเภท พระกรุพระผง

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระบาทชนแดน ที่ระลึกผ้าป่า 5000 กอง ปี 2515