พระพุทธนิมิต ปี 2498 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงพ่อไสว วัดบ้านกร่าง
ประเภท พระผง

 พระพุทธนิมิต ปี 2498

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)