พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (โพธาราม) ปี 2505สภาพเดิม (พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว
ประเภท พระผง

พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว(โพธาราม) ปี 2505 สภาพเดิม

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)