เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ปี 2529 ครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Model
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด4
ประเภท เหรียญ

เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ปี 2529 ครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)