พระราชเขมาจารย์ วัดช่องลม ปี 2515 ทองแดงรมดำ (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 7
ประเภท เนื้อทองแดงรมดำ

 พระราชเขมาจารย์ วัดช่องลม ปี 2515 ทองแดงรมดำ

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)