เหรียญพระสิทธิสารโสภณ(สงวน)วัดอาวุธวิกสิตาราม รุ่นแรก ปี 16

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญพระสิทธิสารโสภณ(สงวน)วัดอาวุธวิกสิตาราม รุ่นแรก ปี 16