เหรียญพระอธิการสิน วัดบางบัวทอง นนทบุรี ปี 2481 รุ่นแรก

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญพระอธิการสิน วัดบางบัวทอง นนทบุรี ปี 2481 รุ่นแรก