พระอรหังกลีบบัว หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน พ.ศ. 2472 ตัดปีกเคลือบน้ำตา No.1 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดพระกรุพระผง 1
ประเภท พระกรุพระผง

พระอรหังกลีบบัว หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน พ.ศ. 2472 ตัดปีกเคลือบน้ำตา No.1

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)