เหรียญรุ่นแรก พิมพ์นิยม พระอาจารย์ตื้อ วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม สภาพเก็บมีกะไหล่

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก พิมพ์นิยม พระอาจารย์ตื้อ วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม สภาพสวย

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)