เหรียญรุ่น 1 พระศรีอริยเมตตรัย หลังหลวงปู่เบี้ยว วัดกัลปพฤกษ์ จ.กำแพงเพชร (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 2
ประเภท เหรียญ

เหรียญรุ่น 1 พระศรีอริยเมตตรัย หลังหลวงปู่เบี้ยว วัดกัลปพฤกษ์ จ.กำแพงเพชร