รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม ปี 2527 อายุ 89 ปี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม
ประเภท ทองแดง

รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม ปี 2527 อายุ 89 ปี