รูปหล่อหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม พิมพ์ปรุงยา หน้าตัก 3.5 นิ้ว

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ รูปหล่อขึ้นหิ้งบูชา
ประเภท รูปหล่อบูชา

รูปหล่อหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม พิมพ์ปรุงยา หน้าตัก 3.5 นิ้ว