รูปหล่อหลวงพ่อเขียน วัดเขาพระ รุ่นแรก ปี2503 เนื้อเงิน กำนันวิรัติสร้าง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ รูปหล่อพระเกจิ ชุด 3
ประเภท เนื้อเงิน

รูปหล่อหลวงพ่อเขียน วัดเขาพระ รุ่นแรก ปี2503 เนื้อเงิน กำนันวิรัติสร้าง