รูปหล่อหลวงพ่อเต็ม วัดนิมมานรดี ปี 53 หน้าตัก 5 นิ้ว

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ รูปหล่อขึ้นหิ้งบูชา
ประเภท รูปหล่อบูชา

รูปหล่อหลวงพ่อเต็ม วัดนิมมานรดี ปี 53 หน้าตัก 5 นิ้ว