เหรียญสมเด็จพระวันรัต(กิมเฮง)เขมจารี วัดมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2482

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญสมเด็จพระวันรัต(กิมเฮง)เขมจารี วัดมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2482

(เหรียญเก่ายุคหลวงปู่ศุข)(พระดีแท้ พร้อมเช่า)