เหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลัง ร.5 วัตถุมงคลดังวัดยายร่ม

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 4
ประเภท เหรียญ

เหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลัง ร.5 วัตถุมงคลดังวัดยายร่ม

 

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม-ร.5 วัตถุมงคลดัง"วัดยายร่ม"

   วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เป็นวัดที่เก่าแก่อายุเกือบ 200 ปี ที่นางร่มชาวบางมดได้ริเริ่มสร้างขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านย่านบางมดได้ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีชีวิตอย่างชาวพุทธ มีการสร้างอุโบสถมาแล้วถึง 3 หลัง จากคำบอกเล่าของญาติโยมผู้สูงอายุชาวบางมดผู้ใกล้ชิดกับวัดยายร่มเล่าว่า อุโบสถหลังแรกของวัดยายร่ม เป็นอุโบสถที่สร้างด้วยไม้หลังไม่ใหญ่นัก มีพระพุทธรูปองค์เล็กหน้าตักประมาณ 19 นิ้ว เป็นพระประธานในอุโบสถ ซึ่งปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีแถวหน้าด้านขวาสุดของพระประธานในวัดยายร่ม

   นอกจากโบสถ์แล้วก็มีศาลาการเปรียญหนึ่งหลัง และกุฏิอีกหนึ่งหลัง ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณปี พ.ศ.2478 ปัจจุบันมี พระครูโสภิตบุญญาทร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งท่านต้องรับภาระหน้าที่ในการสานงานก่อสร้างอุโบสถ 2 ชั้น ต่อจาก พระครูโสภณธรรมรส ซึ่งได้วางรากฐานไว้แล้วนั้น

   พระครูโสภิตบุญญาทร มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะในเชิงช่าง ท่านเป็นพระนักพัฒนาสามารถสร้างถาวรวัตถุศาสนสถาน และพัฒนาคน เป็นที่ศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป และยังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดมณฑปเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปในงานพิธีสำคัญ เช่น วันวิสาขบูชา มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดเป็นประจำทุกปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และยังได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสงฆ์ตลอดทั้งปี จะเห็นได้ว่าท่านเป็นพระที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และช่วยเหลืองานของคณะสงฆ์อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดตกบกพร่อง นับว่าเป็นพระสงฆ์อีกรูปที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และน่ายกย่อง

   ล่าสุด พระครูโสภิตบุญญาทรได้จัดสร้าง "วัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยม" อดีตเกจิอาจารย์แห่งวัดหนัง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นพระเถราจารย์ที่มีวิชาอาคมขลังเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วประเทศ เหรียญของท่านนั้นอยู่ในทำเนียบเบญจภาคี นักสะสมพระเครื่องให้การยอมรับเล่นหากันในราคาหลักหมื่นหลักแสน ปัจจุบันหาบูชายาก ที่มีอยู่ก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอม แยกแยะยากมาก

 ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทางวัดยายร่มได้จัดสร้าง โดยได้นำมาอยู่ในเหรียญเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งท่านได้มาเกี่ยวข้องกัน เมื่อครั้งก่อนที่จะเสด็จประพาสยุโรป เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงในคุณงามความดีของทั้งสองท่าน

   วัตถุมงคลทั้งหมดได้นำเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยมีหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จุดเทียนชัย เกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต อาทิ หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร, พระอาจารย์เชียร วัดไทรทองพัฒนา, พระอาจารย์อาคม วัดยายร่ม ถือเป็นวัตถุมงคลแห่งปีที่น่าบูชาอย่างยิ่ง สร้างจำนวนจำกัด ทุกองค์มีโค้ดกำกับ