หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่น 2 ปี 2500

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท พระเลี่ยมทอง

 หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่น 2 ปี 2500