เหรียญหล่อฉลุ เนื้อทองผสม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 37

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว
ประเภท เนื้อทองผสม

เหรียญหล่อฉลุ เนื้อทองผสม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 37