เหรียญหลวงพ่อจวน วัดไก่เตี้ย จ.สุพรรณบุรี ปี 40 เนื้อกะไหล่ทอง (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท กะไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อจวน วัดไก่เตี้ย จ.สุพรรณบุรี ปี 40 เนื้อกะไหล่ทอง