เหรียญหลวงพ่อจวน วัดไก่เตี้ย สุพรรณบุรี รุ่นแรก เนื้อทองคำ เลี่ยมเงิน(พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท หลวงพ่อจวน วัดไก่เตี้ย

เหรียญหลวงพ่อจวน วัดไก่เตี้ย สุพรรณบุรี รุ่นแรก เนื้อทองคำ เลี่ยมเงิน

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)