เหรียญกลมหลวงพ่อทบ วัดชนแดน สภาพสวยมาก (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท ทองแดง

เหรียญกลมหลวงพ่อทบ วัดชนแดน สภาพสวยมาก

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)