หลวงพ่อทองสุข วัดบางลี่ลพบุรี รุ่นแรก ปี 2481

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระนิยม
ประเภท เหรียญ

 หลวงพ่อทองสุข วัดบางลี่ลพบุรี เนื้อเงิน ปี 2481