เหรียญหลวงพ่อทองแดง วัดแหลมไผ่ศรี จ.ฉะเชิงเทรา ปี2517 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 4
ประเภท เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญหลวงพ่อทองแดง วัดแหลมไผ่ศรี จ.ฉะเชิงเทรา ปี2517

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)