รูปหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อประดิษฐ์ วัดถ้ำเขาเขียว สระบุรี ปี 2536(พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดสารพันพระแท้ 8
ประเภท เหรียญ

รูปหล่อใบโพธิ์ หลวงพ่อประดิษฐ์ วัดถ้ำเขาเขียว สระบุรี ปี 2536 พร้อมกล่อง

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)