หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์(หลวงพ่อโต วัดโชติการาม) เนื้อเงินลงยา กรอบเงินยกซุ้ม

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด3
ประเภท เนื้อเงินลงยา

หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์(หลวงพ่อโต วัดโชติการาม) เนื้อเงินลงยา กรอบเงินยกซุ้ม