หลวงพ่อลา วัดโพธิศรี รุ่นแรก ปี 2468

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท พระเลี่ยมทอง

 หลวงพ่อลา วัดโพธิศรี รุ่นแรก ปี 2468